• ·         کشور محل چاپ : ایران
 • ·         ناشر: بوستان کتاب
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • .     شاپا الکترونیکی 2588-431X
 • ·         درصد پذیرش مقالات:43/65%
 • ·         نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه
 • ·         دسترسی به مقالات قبلی: بلی
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی:فلسفه و کلام با رویکرد عقلی و دینی 
 • ·         نوع مجله:علمی- پژوهشی
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
 • ·         زمان داوری: حداقل 5 هفته
 • ·         ایمیل مجله: mohseneizadi@yahoo.com
 • .         تلفن مجله: 02537836076 
 • .        سایتهای نمایه کننده: ISC, SID, Magiran, Noormags

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-200 

3. بررسی و نقد برهان اختفای الهی

صفحه 51-69

محمد محمد رضایی؛ نرگس سادات مرتضوی شاهرودی


10. نسبت سنجی ابعاد دین و هویت ملی در فلسفه سیاسی آخوند خراسانی

صفحه 207-234

محمد صادق بهشتی؛ مجید توسلی؛ داود فیرحی؛ سید مصطفی ابطحی


12. نقد و بررسی دیدگاه تفکیکیان نص‏گرا در «حصرپنداری فهم معرفتی قرآن»

صفحه 255-277

اکرم رحیمی؛ محمد محمدرضایی؛ عبدالحمید فلاح نژاد؛ یداله دادجو


شناسنامه نشریه