اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

احد فرامرز قراملکی

استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران

gharamaleki.ir/
akhlagh_85yahoo.com


احد فرامرز قراملکی دهم خرداد 1340 در قراملک، محله‌ای معروف به باغ‌ها و مزارع حاصلخیز در تبریز، متولد شد. دورۀ ابتدایی را در قراملک و راهنمایی و دبیرستان را در تبریز گذارند و در سال 1358 برای تحصیل فلسفه اسلامی وارد دانشگاه تهران شد. در تعطیلی دانشگاه به سبب انقلاب فرهنگی، به فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در قراملک پرداخت و پس از بازگشایی دانشگاه به تحصیلات ادامه داد. در سال 1364 کارشناسی، 1368 کارشناسی ارشد و در سال 1373 دکتری فلسفه و کلام اسلامی را در دانشگاه تهران به پایان برد. وی در سال 1373 به عنوان استادیار دانشگاه تهران استخدام شد و در سال 1381 دانشیار و در سال 1385 استاد دانشگاه تهران شد. 
آموزش و پژوهش مهمترین مشغله اوست، اگرچه در موارد متعددی هم کارهای اجرایی را پذیرفته است (نک: سوابق حرفه‌ای علمی). مهمترین حادثه در زندگی علمی ایشان در سال 1376 رخ داد که به تصمیم زیر منجر شد: «وقف به پژوهشی که نیاز مبرم اجتماعی باشد، حوزه و دانشگاه پاسخگویی بالفعل آن نباشد و از توان علمی من هم خارج نباشد». حاصل این تصمیم فعالیت در سه حوزه شد: تصحیح برخی آثار مهم منطقی، تدوین روش‌شناسی مطالعات دینی و تدوین آثار و طراحی دوره‌های آموزشی در اخلاق حرفه‌ای. ایشان هم اکنون بیشترین فرصت خود را به پژوهش و آموزش در اخلاق حرفه‌ای اختصاص می‌دهد. در کارنامۀ پژوهشی ایشان انتشار سی و سه کتاب و صد مقاله و راهنمایی قریب به دویست پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری است.

cv دکتر احدفرامرزقراملکی

زندگی نامه علمی و حرفه ای

دکتر احد فرامرز قراملکی

احد فرامرز قراملکی در خرداد 1340 در قراملک تبریز به دنیا آمد. پدرش دهقان پرتلاش و نجار ماهر بود. تحصیلات عمومی را در تبریز و آموزش عالی را از سال 1358 تا 1373 در دانشگاه تهران انجام داد. پایان نامه تحصیلات تکمیلی وی، برهان نظم و تحلیل قضایا است. وی در سال 1373 استادیار، 1381 دانشیار و در سال 1385 استاد دانشگاه تهران شد.

سابقه حرفه ای

معاونت مدیرکل پژوهش های اسلامی وزارت ارشاد اسلامی، ریاست هیات مدیره شرکت توسعه مدیریت سبا، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه تهران، سردبیری ماهنامه توسعه مدیریت، فصلنامه مقالات و بررسی ها و فصلنامه اندیشه نوین دینی در کارنامه اوست. وی در شورای کیفیت دانشگاه تهران، شورای عالی اخلاق پزشکی وزارت بهداشت و درمان، هیات کرسی های نظریه پردازی، هیات مدیره انجمن اخلاق کسب و کار، هیات مدیره انجمن ایرانی فلسفه دین و هیات موسس مرکز پژوهش اخلاق حرفه ای راز عضویت دارد. وی در صنعت فعالیت های حرفه ای خود را از 1375 در ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان ها آغاز کرد و علاوه بر تالیف آثار به طراحی و اجرای پروژه های گوناگون در صنایع معدن، خودرو، نیرو، بانکداری و نیز سازمان های آموزشی پرداخت. وی تا کنون بالغ بر هزار و چهارصد کارگاه آموزشی و مشاوره ای در ترویج اخلاق حرفه ای برگزار کرده است. دکتر قراملکی اینک استاد، مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی و رئیس پژوهشکده اخلاق حرفه ای دانشگاه تهران و سردبیر نشریه علمی- پژوهشی پژوهشنامه اخلاق است.

فعالیت های پژوهشی

فرامرز قراملکی در پنج زمینه فعالیت علمی دارد: یک، وی در منطق علاوه بر تالیف کتاب آموزشی و نیز جستار در میراث منطق دانان مسلمان، چهار اثر تاریخی را باهمکاری دانشجویانش تصحیح کرده است: الملخص، نقدالاصول، تحفه السلاطین و پارادوکس دروغگو. دو، وی در دین پژوهشی، هندسه معرفتی کلام جدید، مبانی کلامی دعوت انبیاء، شرح نبوت تجرید الاعتقاد، استاد مطهری و کلام جدید، روش شناسی مطالعات دینی، اصول و فنون پژوهش در دین پژوهی را منتشر کرده است. روش شناسی که نخستین اثر در این زمینه است و نیز هندسه معرفتی کلام جدید به عربی ترجمه و در بیروت منتشر شده است. سه، وی در حوزه عمومی؛ چکیده پایان نامه های دکترا، شیوه تدوین پایان نامه، ارمغان نقد و احیاگر میراث را منتشر کرده است.

چهار، روش شناسی فلسفه ملاصدرا به فارسی در تهران و با ترجمه عربی در عراق منتشر شده است. پنج، بیشترین تالیف دکتر قراملکی در سال های اخیر در اخلاق و اخلاق حرفه ای است: اسوه ساده زیستی، پرده پندار، اخلاق حرفه ای، موانع رشد اخلاقی سازمان ها(با همکاری رستم فلاح)، در آمدی بر اخلاق حرفه ای، اخلاق سازمانی، اخلاق حرفه ای در تمدن ایران و اسلام و اخلاق کاربردی در ایران و اسلام(هر دو با همکاری دانشمندان)، اخلاق در سازمان های مردم نهاد، سازمان های اخلاقی در کسب و کار. آخرین اثر دکتر قراملکی نظریه اخلاقی محمدبن زکریای رازی(1391) است. وی احیاء نظریه های اخلاقی دانشمندان مسلمان را از ابن مقفع و کندی تا سده هفتم در دست پژوهش دارد. از دکتر قراملکی بالغ بر صد مقاله منتشر شده است. آموزش، مشاوره و پژوهش در اخلاق حرفه ای با رویکرد سازمانی، فعالیت اصلی او در سال های اخیر است.