اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

سعید بهشتی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار گروه فلسه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی

beheshtiatu.ac.ir


ف-1- مقدمات

1 جامع المقدمات (بخش صرف)، در محضر آیه الله احمد بهشتی، 1372-1371.

2الهدایه فی النحو، در محضر آیه الله احمد بهشتی، 1373-1372.

3شرح قطرالندی، در محضر آیه الله احمد بهشتی، 1374-1372.

4سیوطی، مغنی، شرح المختصر، نزد فضلای حوزة آیه الله مجتهدی (ره)،1377-1375.

5اللمعه الدمشقیه، در محضر آیه الله احمد بهشتی، حجه الاسلام والمسلمین احمد پاکتچی (ره)،1377-1375.

الف-2-سطح

1رسائل، در محضر آیه الله احمد بهشتی، 1389.

2مکاسب، در محضر آیه الله محمد تقی شریعتمداری، 1385-1382.

3جلد اول کفایه، در محضر آیه الله احمد بهشتی ،1387-1380.

4-جلد دوم کفایه، در محضر آیه الله سیدرضی شیرازی، 1383-1380.

الف- 3- خارج

1القواعد الفقهیه، در محضر آیه الله سیدرضی شیرازی، 1389-1382.

2فوائد الاصول، در محضر آیه الله سید رضی شیرازی، 1389-1384.

ب- فلسفه و عرفان

1 بدایه الحکمه، در محضر آیه الله احمد بهشتی، 1374-1373.

2 نهایه الحکمه، در محضر آیه الله احمد بهشتی، 1376-1374.

3 الاشارات و التنبیهات ، در محضر آیه الله احمد بهشتی ، 1389-1377.

4 شرح المنظومه، در محضر آیه الله سید رضی شیرازی، 1378-1374.

5 الشواهد الربوبیه، در محضر آیه الله سید رضی شیرازی، 1383-1379.

6 اسفار، در محضر آیه الله سید رضی شیرازی، 1389-1386.

7 فصوص الحکم، در محضر آیه الله سید رضی شیرازی، 1389.

8 شرح گلشن راز، در محضر آیه الله سید ابراهیم خسروشاهی، 1385-1383.

تحصیلات دانشگاهی

1دوره کارشناسی، رشته علوم تربیتی، گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز ، 1367-1362.

2دوره کارشناسی ارشد، رشته برنامه­ریزی آموزشی، دانشگاه اصفهان، 1370-1367.

3دوره دکتری، رشته فلسفة تعلیم و تربیت، گرایش تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس ، 1379-1372.

زمینه­های پژوهشی مورد علاقه

آثار و سوابق پژوهشی

 

الف- تألیف کتاب به فارسی‌

1 آیین خرد پروری، موسسة دانش و اندیشه معاصر، تهران، 1386.

2 تأملات فلسفی در تعلیم و تربیت، شرکت و نشر بین الملل، (وابسته به انتشارات امیرکبیر)، تهران ،1389.

3 کودک در خانواده، شرکت و نشر بین الملل، تهران، 1385.

4 دیدگاه­های کیفی و اجتماعی در برنامه­ریزی آموزشی، اطلاعات، تهران، 1389.

5 فلسفة تعلیم و تربیت، اطلاعات، تهران،1374.

6 فلسفة آموزش و پرورش، آستان قدس رضوی، مشهد.

7 زمینه­ای برای بازشناسی و نقادی فلسفة تعلیم و تربیت در جهان غرب، اطلاعات، تهران، 1386.

8روان شناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان، رشد، تهران، 1388.

 

ب- ترجمه کتاب به فارسی

1- زمینه­ای برای بازشناسی و نقادی فلسفة تعلیم و تربیت در جهان غرب، (گرآوری، برگردان، و نگارش) اطلاعات، تهران، 1386.

 

 

ج- مقالات علمی­پژوهشی به زبان فارسی

1 نظام تربیت عقلانی بر مبنای سخنان امام علی (ع)، فصلنامة‌پژوهش­های تربیتی، تهران، 1379.

2 اندیشه­های ابتکاری حکیم صدرالمتالهین شیرازی در حوزه روان شناسی فلسفی، شالوده­ای برای نظریه پردازی در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، فصلنامة پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، تهران، 1385.

3 بررسی دیدگاه­های موافق و مخالف با استاندارد­سازی در آموزش و پرورش، ویژه نامه استاندارد سازی، تهران، 1382.

4 کاوش­هایی در فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای معرفت شناسی صدرالمتألهین، فصلنامة اندیشه نوین دینی، قم، 1389.

5 بررسی فلسفه و قلمرو حجاب در اسلام و آثار تربیتی آن، دو فصلنامة تربیت اسلامی، قم، 1388.

6 تحلیل و نقدی بر فلسفه تربیتی کانت با تأکید بر نظریه تربیت اخلاقی وی، فصلنامة علوم تربیتی و روان­شناسی، اهواز، 1389.

7- رویکردی اسلامی به فلسفه تربیت دینی، فصلنامة روان شناسی تربیتی، تهران، 1389.

8 درآمدی بر قلمرو عقلانیت در تربیت اسلامی، فصلنامةتعلیم و تربیت، تهران، 1382.

9 مبانی معرفت شناختی تعلیم و تربیت اسلامی با تاکید بر حکمت متعالیه صدرایی، فصلنامةروان شناسی و علوم تربیتی، تهران، 1385.

10 تبیین مبانی و اصول تربیت اجتماعی در نهج البلاغه، دوفصلنامةتربیت اسلامی، قم، 1386.

11 تبیین و بررسی نظریه تربیتی فمینیسم و نقد آن از منظر تعلیم و تربیت اسلامی، دو فصلنامة تربیت اسلامی، قم، 1386.

12 فلسفه تعلیم و تربیت در جهان امروز، فصلنامةقبسات، تهران، 1385.

13 درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، ویژه نامه فلسفه­های مضاف، تهران، 1385.

14 فلسفه، تعلیم و تربیت، و چالش پست مدرنیسم، فصلنامةروان شناسی و علوم تربیتی، تهران، 1386.

15 تربیت عقلانی، فصلنامةدانشنامه امام علی(ع)، تهران، 1380.

16 تربیت اخلاقی بر مبنای دعای مکارم اخلاق امام سجاد(ع)، فصلنامة پژوهش­های تربیت اسلامی، تهران ، 1387.

17 بررسی تطبیقی دیدگاه­های انسان شناختی راجرز و مطهری، دوفصلنامة عقل و دین، تهران، 1389.

د- مقالات علمی- ترویجی

 

د- مقالات ارائه شده به صورت سخنرانی در همایش های ملی

 

1 روش­های تربیت عقلانی در سخنان امام علی (ع)، همایش ملی تربیت در سیره کلام امام علی (ع)، قم، 1379.

2 استاندارد سازی آموزشی از دیدگاه رئالیسم و اگزیستانسیالیسم، همایش ملی استاندارد و استاندارد سازی در آموزش و پرورش، تهران، 1382.

3 تبیین و نقد پست­مدرنیسم در فلسفه تعلیم و تربیت معاصر، همایش نکوداشت دکتر کاردان، تهران، 1384.

4 مبانی معرفت­شناختی تعلیم و تربیت اسلامی، همایش بین المللی گفت و گوی علم و دین، تهران، 1385.

5 تشکیک مندی خاصی تربیت اسلامی در پرتو قرآن و سنت نبوی، همایش ملی پیامبر اعظم (ص) و تعلیم و تربیت اسلامی، تهران، 1385.

6 جست و جویی در فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی بر اساس مبانی معرفت شناختی فلسفه صدرایی، هفتة پژوهش، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، 1385.

7 تبیین و نقد دیدگاه­های ماجد عرسان کیلانی در باب فلسفه تربیت اسلامی، هفتة پژوهش، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، 1387.

8 واکاوی ابعاد فلسفی و تربیتی نظریه وجود ذهنی در حکمت متعالیه صدرایی، هفتة پژوهش، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، 1388.

9 کاوش­هایی در فلسفة تربیت عرفانی بر مبنای آموزه­های حکمت سینوی، همایش ملی سلامت معنوی و تعمیق تربیت اسلامی، قم، 1389.

10 فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای شماری از دیدگاه­های معرفت­شناختی حکیم صدرالمتالهین شیرازی، همایش ملی فلسفه تعلیم و تربیت؛ چالش­ها و چشم­اندازها، تهران، 1389.

 

ه- مقالات ارائه شده به صورت سخنرانی در همایش بین­المللی

ابتکارات ملاصدرا در روان شناسی فلسفی، همایش بین­المللی ملاصدرا، تهران، 1383.

تأملاتی در فلسفه تربیتی کانت، همایش بین­المللی دویست سال پس از کانت، تهران، 1383.

 

ه- کتاب­ها، فصلی از کتاب، و مقالات خارجی

ز- نظریه پردازی و نوآوری

نظریه پردازی در " فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای حکمت متعالیه صدرایی " در قالب کرسی نظریه پردازی(در دست انجام)

 

ح- عضویت در مجامع، هیات تحریریه و انجمن­های ملی و بین­المللی

ح-1- عضویت در مجامع

1 نماینده دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی در کمیته کرسی­های نظریه­پردازی دانشگاه علامه طباطبایی، 1387-1385.

2 عضو شورای فرهنگی دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی، 1387-1385.

3 عضو شورای فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، 1386-1385.

 عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی، 1386-1385

5 عضو شورای آموزشی پژوهشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، از 1385 تاکنون.

6عضو و طراح سوال آزمون جامع دکتری کمیته مصاحبه علمی-تخصصی دوره دکتری برنامه­ریزی درسی دانشکده روان­شناسی علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، از 1385 تاکنون .

7دبیر کمیته علمی کمیته علمی همایش پیامبر اعظم(ص) و تعلیم و تربیت اسلامی، 1385.