اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سعید بهشتی

فلسفه و کلام دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

www.ahmadbeheshti.ir/
beheshtiatu.ac.ir


تحصیلاتش را در حوزه علوم تربیتی، برنامه‌ریزی آموزشی و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی گذرانده، در دوره دکتری رتبه برتر و بورسیه کانادا شد اما به دلیل دغدغه‌های ذهنی‌اش در ایران ماند و به پیشنهاد پدرش (آیت‌الله احمد بهشتی) همزمان در حوزه و دانشگاه تحصیل کرد.

محیط خانوادگی‌اش ذووجهینی بود هم در خانواده به علم آکادمیک اهمیت می‌دادند هم حوزه به همین دلیل هر دو را زیر نظر اساتید فن آموزش دید.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید بهشتی که کتاب «آئین خردپروری‌» اش در سال 87 برگزیده جشنواره فارابی شد، می‌گوید که به دست پدر و استادش معمم شده است.

وی عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، انجمن فلسفه تعلیم و تربیت بریتانیای کبیر و کانادا، شورای فرهنگی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه علامه و ... بوده و می‌گوید که آخر هفته‌هایش به خانواده تعلق دارد مخصوصاً پنج‌شنبه‌ها که از آن به نام یوم البیت نام می‌برد.

حجت‌الاسلام بهشتی در زمینه اصلاح و بازنگری در سر فصل‌های برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، گرایش تعلیم و تربیت اسلامی، با هدف اسلامی‌سازی آن و اجرا و عملیاتی‌سازی برنامه جدید پس از تصویب در دانشگاه از نیمسال اول 89-1388 مشارکت داشت.