شناخت زیبایی و آثار آن در اصلاح سبک زندگی (با تأکید بر آیات قرآن کریم)

کبری علی اکبر؛ محمدرضا شاهرودی؛ محمود عبایی کوپائی؛ قاسمعلی کوچنانی

دوره 11، شماره 21 ، مهر 1398، ، صفحه 107-128

چکیده
  یکی از موضوعات نسبتاً پربسامد در منابع دینی، شناخت و کاربست زیبایی در زندگی است. میل به زیبایی و به دنبال آن، دستور خرد به زیبا ساختن خود و زندگی، امری فطری است. قرآن کریم نیز آدمی را با زیبایی­ها آشنا و به محقق ساختن آن در زندگی خود ارشاد می­‌کند و زیبایی را که شامل مراتب: محسوس، غیر محسوس، معقول و مرتبه نهایی آن، یعنی زیبایی مطلق ...  بیشتر

هم‌رأیی معرفت عقلانی و وحیانی در تبیین رابطهٔ معنا و سبک زندگی
دوره 7، شماره 13 ، مهر 1394، ، صفحه 19-40

چکیده
    محمد علی اخگر* مقاله‌ی حاضر با استفاده از آموزه‌های عقلانی و وحیانی در حیطه‌ی معنای زندگی و سبک زندگی به بررسی رابطه‌ی این دو مساله‌ی اساسی پرداخته و با نشان دادن همراهی و هم‌رأیی عقل و وحی، به اثبات ارتباط مستحکم بین معنا و سبک زندگی می‌پردازد. کیفیت این ارتباط از دیدگاه این دو منبع مهم معرفتی به گونه‌ای است که سبک زندگی افراد ...  بیشتر