مجله ـ عقل و دین از مقاله‌های تحقیقی و از نوع تحلیلی اصیل (یا پژوهشی بنیادی) که در آن به ارائه مطلب یا نظریه‌ای بدیع در زمینه‌های تخصصی فلسفه و حکمت پرداخته شده باشد استقبال می‌کند (و از چاپ مقاله‌های مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است).

این نشریه از تاریخ 1392/03/19 تا 1395/07/07 دارای رتبه علمی-ترویجی(حوزه علمیه) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1395/07/08 دارای رتبه علمی-پژوهشی(حوزه علمیه) می‌باشد.
 
دسته بندی موضوعی
فلسفه و کلام
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
2588-381X
e-ISSN
2588-431X
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
موسسه دین پژوهی علوی
تلفن
09120778645
دورنگار
37734438(025)
آدرس اینترنتی
http://www.aghlodin.ir
صاحب امتیاز
آیت الله دکتر احمد بهشتی
مدیر مسئول
دکتر محسن ایزدی
سر دبیر
دکتر سعید بهشتی
هیئت تحریریه
احمد بهشتی؛ احد فرامرز قراملکی؛ احمد عابدی؛ فتح الله نجارزادگان؛ محسن ایزدی؛ سعید بهشتی؛ محمد محمدرضایی
مدیر اجرایی
مهدی بهشتی
پست الکترونیک
porsesh@ahmadbeheshti.ir
آدرس
قم، خیابان دورشهر، کوچه 18، کوچه هشتم، پلاک 142