نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.

چکیده

 
محمد علی اخگر*
مقاله‌ی حاضر با استفاده از آموزه‌های عقلانی و وحیانی در حیطه‌ی معنای زندگی و سبک زندگی به بررسی رابطه‌ی این دو مساله‌ی اساسی پرداخته و با نشان دادن همراهی و هم‌رأیی عقل و وحی، به اثبات ارتباط مستحکم بین معنا و سبک زندگی می‌پردازد. کیفیت این ارتباط از دیدگاه این دو منبع مهم معرفتی به گونه‌ای است که سبک زندگی افراد ریشه در معنای زندگی آن‌ها داشته و در حقیقت حاکی از آن است. این مقاله که به روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته است با پرسشگری در خصوص رابطه‌ی معنا و سبک زندگی از دیدگاه این دو منبع، منجر به کشف این یافته‌ی بنیادین و ضروری می‌گردد که هر دو منبع معرفت نقطه‌ی آغاز محقق کردن هر نوع سبک زندگی از جمله سبک زندگی اسلامی را محقق کردن معنای زندگی متناسب با آن می‌دانند.
 


* استادیار گروه معارف، واحد شیراز دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران                                   mohamad.akhgar@gmail.com.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The unity of intellectual and intutional knowledge about relation between the mean of life and it's way

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Akhgar

Assistant Professor, Department of Education, Islamic Azad University, Shiraz Branch.

چکیده [English]

 
Mohammad Akhyar*
 
Using the teaching of intllect and revelation, this article examines the relation between meaning of life and life style and showing the being same way and same view of intellect and revelation in this problem, proves the strong relation between meaning and style of life. The quality of this relation is such that the life style of people has roots in their meaning of life and in reality indicates that. This article that has writen in the descriptive-analytic method, with questioning about the relation between meaning and style of life from point of view of this two source, lead to discovering this fundamental and necessary consequence that every two knowledge source believe that the beginning point of existing of every lifestyle including Islamic lifestyle is existing the meaning of life that is suitable with that lifestyle.
 


* Shiraz Azad university.                             Mohamad.akhyar@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meaning of life
  • Life style
  • Intellectual knowledge
  • Revelation knowledge
  • Ouran

نتیجه‌

بررسی رابطه‌ی معنای زندگی و سبک زندگی از دیدگاه عقل و وحی به خوبی نشان‌دهنده‌ی این حقیقت است که رابطه‌ی مستحکمی بین معنا و سبک زندگی وجود داشته و این رابطه بدین گونه است که سبک زندگی افراد ریشه در معنای زندگی آن‌ها داشته و حاکی از آن است. به عبارت دیگر معنای زندگی جنبه درونی سبک زندگی و سبک زندگی جنبه بیرونی و خارجی معنای زندگی است. هم عقل و معرفت بشری که خود را در مجموعه علوم بحث کننده از معنا و سبک زندگی نشان داده و هم معرفت وحیانی و ربوبی که از طریق قرآن و کتاب آسمانی به دست انسان رسیده در بیان این حقیقت هم‌داستان بوده و به ریشه داشتن سبک زندگی در معنای زندگی و حکایتگری سبک زندگی از معنای زندگی اشاره کرده‌اند. فهم این رابطه رساننده‌ی یک نتیجه‌ی مهم در حیطه‌ی سبک زندگی است و آن این که برای ساختن یک سبک زندگی معین و بسط آن در فرد و جامعه باید معنای زندگی متناسب با آن تحقق یابد. نتیجه این که تحقق سبک زندگی اسلامی که از الزامات دستیابی به تمدن نوین اسلامی است تنها هنگامی ممکن است که معنای زندگی اسلامی به عنوان بنیاد و مبنای آن تحقق یابد لذا هر گونه تلاش برای تحقق سبک زندگی اسلامی در افراد و جامعه‌ی اسلامی باید در این قالب فهمیده شده و برنامه‌ریزی گردد.

کتاب‌نامه

1. قرآن کریم
2. اباذری، یوسف و حسین چاوشیان، (1381)، «از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی رویکردهای نوین در تحلیل جامعه‌شناختی هویت اجتماعی»، نامه‌ی علوم اجتماعی، شماره‌ی20، ص3-25.
3. استیس، والتر ترنس، (1382)، «در بی‌ معنایی معنا هست»، ترجمه‌ی اعظم پویا، نقد و نظر، شماره‌ی 29و30، ص108-123.
اسمیت، هیوستن، (1382)، «معنای زندگی در ادیان جهان»، ترجمه‌ی مصطفی ملکیان، نقد و نظر، شماره‌ی 31و32، ص245-268.
4. آدلر، آلفرد، (1353)، مفهوم زندگی را دریابید، ترجمه ناهید فخرایی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
5. بوردیو، پیر، (1390)، تمایز: نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران، نشر ثالث.
6. جباری، محمد رضا، (1392)، سیره اخلاقی و سبک زندگی حضرت زهرا÷، قم، نشر معارف.
7. جعفری تبریزی، محمد تقی، (1379)، ایده‌آل زندگی و زندگی ایده‌آل، تهران، موسسه‌ی تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
8. ــــــــــــــ، (1385)، فلسفه و هدف زندگی، تهران، موسسه‌ی تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
9. ــــــــــــــ، (1361)، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، جلد 8 و 10، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
10. حسینی همدانی، سید محمد حسین، (1404ه.ق)، انوار درخشان، تحقیق محمد باقر بهبودی، جلد9، تهران، کتابفروشی لطفی.
11. دلشاد تهرانی، مصطفی، (1394)، سبک زندگی پیامبر اعظم |، قم، نشر معارف.
12. رازی، فخرالدین، (1420ه.ق)، مفاتیح الغیب، جلد2، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
13. رجب‌نژاد، محمد رضا و یحیی حاجی و امیر مهدی طالب و سعید رجب‌نژاد، (1391)، «بررسی سبک زندگی اسلامی از منظر «حیات طیبه» در قرآن»، نشریه‌ی علمی پژوهشی وزارت بهداشت، شماره اول، ص9-26.
14. رضوی‌زاده، نورالدین، (1386)، بررسی تاثیر مصرف رسانه‌ها بر سبک زندگی ساکنان تهران، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
15. ریتزر، جورج، (1374)، نظریه‌ی جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.
16. صدرالدین شیرازی، محمد ابن ابراهیم، (1363)، تفسیر سوره‌ی جمعه، ترجمه، تصحیح و تعلیق محمد خواجوی، تهران، مولی.
17. ــــــــــــــ، (1382)، الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، تصحیح، تحقیق و مقدمه: سید مصطفی محقق داماد، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
18. ــــــــــــــ، (1428ه.ق)، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، قم، طلیعه نور .
19. طباطبایی، محمد حسین، (1374)، تفسیر المیزان، ترجمه‌ی سید محمد باقر موسوی همدانی، جلد12، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم.
20. فاضلی، محمد، (1382)، مصرف و سبک زندگی، تهران، نشر صبح صادق.
21. فیض کاشانی، محمد بن شاه‌مرتضی، (1415ه.ق)، تفسیر الصافی، تحقیق حسین اعلمی، جلد3، تهران، انتشارات الصدر.
22. گیبنز، جان آر و بو ریمر، (1381)، سیاست پست مدرنیته: درآمدی بر فرهنگ و سیاست معاصر، ترجمه منصور انصاری، تهران، گام نو.
23. گیدنز، آنتونی، (1378)، تجدد و تشخص(جامعه و هویت شخصی در عصر جدید)، ترجمه‌ی ناصر موفقیان، تهران، نشر نی.
24. لگنهاوسن، محمد، (1382)، «اقتراح»، نقد و نظر، شماره‌ی 29 و 30، ص5-27.
25. متز، تدئوس، (1382)، «آثار جدیدی درباره‌ی معنای زندگی»، ترجمه‌ی محسن جوادی، نقد و نظر، شماره‌ی 29و30، ص266-313.
26. مطهری، مرتضی، (1377)، سیری در سیره‌ی نبوی، تهران، انتشارات صدرا.
27. مغنیه، محمد جواد، (1424ه.ق)، تفسیر الکاشف، جلد4، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
28. مکارم شیرازی، ناصر، (1374)، تفسیر نمونه، جلد8، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
29. ملکیان، مصطفی، (1380)، «هر کس باید خود معنای زندگی خود را بیابد»، نامه میبد، سال اول، شماره 3، ص 8-16.
30. موسوی، سید محمود، (1382)، «معنای زندگی، گزارشی از یک کتاب»، نقد و نظر، شماره‌ی 29-30، ص217-265.
31. مهدوی آزاد بنی، رمضان، (1386)، «معنای زندگی انسان و نقش خلاقیت‌زایی دین»، اندیشه نوین دینی، سال سوم، شماره9، ص53-71.
32. مهدوی کنی، محمد سعید، (1390)، دین و سبک زندگی: مطالعه موردی شرکت‌کنندگان در جلسات مذهبی، تهران، دانشگاه امام صادق×.
33. نصری، عبدالله، (1382)، فلسفه‌ی آفرینش، قم: نشر معارف.
34. وبلن، تورستاین، (1383)، نظریه‌ی طبقه‌ی تن‌آسا، با مقدمه‌ای از سی رایت میلز، ترجمه‌ی فرهنگ ارشاد، تهران، نشر نی.
35. ویگینز، دیوید، (1382)، «حقیقت، جعل و معنای زندگی»، نقد و نظر، شماره‌ی 29و30، ص38-92.
36. Bell, David and Joanne Hollows, (2006), Historicizing Life Style: Mediating Taste, Consumption and Identity from the 1900s to 1970s, Burlington, Ashgate publishing.
37. Rule, Warren r and Malachy Bishop, (2006), Adlerian Life Style Counseling: Practice and Research, New York, Routledge.
38. Thew, Miranda and Jim Mckenna, (2008), Life Style Management in Health and Social Care ,United Kingdom, Blackwell publishing.
39. Wolf, Susan, (1998), »Meaning of Life«, Routledge Encyclopedia of Philosophy, Vol5, (p630-633), London and New York, Routledge publishing.
40. Young, Julian, (2003), The Death of God and The Meaning of The Life, London, Routledge publishing.