نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
 
دکتر محمد حسن یعقوبیان*
 
        چکیده
شیطان پرستی مدرن فرقه ای است که در سال 1966 در سانفرانسیسکو آمریکا توسط شخصی به نام آنتوان لاوی تاسیس شده است .شیطان پرستی مدرن در بستر تاریخی خود دیرینه ای در تاریخ جادوگری و ارتباط باشیاطین دارد .به ویژه جادوی سیاه که در رنسانس شکل می گیرد و هدفش مبارزه با مقدسات ادیان به ویژه مسیحیت است .آئین های انحرافی نظیر میترائیزم و عملکرد ناصحیح کلیسا در قرون وسطی و فضای فکری دوران رنسانس و مدرن، بستر های حاصلخیز پیدایش این فرقه هستند .اما در نگاهی عمیق تر، طرح شیطان پرستی  به عنوان یکی از نشانه های ظهور مسیح، مهره ای در بازی شطرنج بزرگتر به نام  اپوکالیپس یا آخر الزمان است که امروزه در آمریکا، توسط ایوانجلیست ها تبلیغ می شود.همچنین استفاده های سیاسی و فرهنگی از این فرقه ضاله، از جمله اهداف طراحان این فرقه است.
***


*  استادیار دانشکده معارف قرآنی اصفهان.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study and Critique of the modern Satanism

چکیده [English]

 
Mohammad Hasan Yaghubian*
Abstract
The modern Satanism is a sect that has been established in 1966 in San Francisco by Anton La Vey. It has the previous record in the history of sorcery and communication with devils. In particular, the black magic that it has been formed in renaissance and its aim is a struggle with sacred things of religions specially Christianity. The deviational sects as Mithraism and incorrect operation of church in the middle age and mental space in the age of renaissance and modern are fertile grounds for genesis of this sect. but in more profound attention, Satanism as one of the signs for the appearance of Christ is a piece in a bigger chess plate by the name of Apocalypse or End of Time that is propagandized nowadays in America by Evangelists; in the meantime, political and cultural uses from this sect is one of the aims of its designers.
 
 
 Esfahan University, Esfahan, Iran  *

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satanism
  • Modern Satanism
  • End of Time
  • Christ
  • Church
1-     قرآن کریم
2-     (1383).کتاب مقدس. ترجمه فاضل خان همدانی. چاپ دوم. تهران: انتشارات اساطیر
3-     دائره المعارف کتاب مقدس. (بی تا). ترجمه بهرام محمدیان. چاپ اول. تهران: نشر سرخدار
4-     بایرناس، جان. (1383). تاریخ جامع ادیان. ترجمه علی اصغر حکمت. چاپ چهاردهم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
5-     پرو تستانتیزم و پیوریتانیزم و مسیحیت صهیونیستی. (1384). چاپ سوم. تهران: نشر هلال
6-     توفیقی، حسین. (1381). آشنایی با ادیان بزرگ. چاپ پنجم. تهران: انتشارات سمت
7-     دورانت، ویل. (1373). تاریخ تمدن. ترجمه ابو القاسم طاهری، جلد4. چاپ چهارم. تهران
8-     ------، (1373). تاریخ تمدن. ترجمه صفدر تقی زاده. جلد5. چاپ چهارم. تهران
9-     روزبهانی، احمد. (1386). کاوشی پیرامون شیطان پرستان یا یزیدیان. چاپ اول. تهران: نشر ابتکار دانش
10-  صدیقی پاشاکی، علی. (1386). جنون شیطان پرستی. چاپ اول. تهران: انتشارات ناظرین
11-  کومن، فرانتس. (1380). آئین پر راز و رمز میترائی. ترجمه هاشم رضی، چاپ اول. تهران: انتشارات بهجت
12-  کریمی، حمید. (1388). جهان تاریک. چاپ اول. قم: انتشارات بوستان کتاب
13-  ماهنامه موعود. ش١٢٤و١٢٣. ویژه نامه جن، مقاله شیطان پرستان .
14-  هلال، رضا. (1385). مسیح یهودی و فرجام جهان. ترجمه قبس زعفرانی. چاپ سوم. تهران: نشر هلال
15-  هاینینگ، پیتر. (بی تا). سیری در تاریخ جادوگری. ترجمه هایده تولایی. چاپ اول. تهران: نشر آتیه