فلسفه
روش های فقه الحدیثی ملاصدرا در شرح «اصول کافی»

قاسم فائز؛ اعظم خدامی پور؛ سید محمد رضوی

دوره 12، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 143-162

چکیده
  فهم روایات ، نیازمند روش صحیح علمی است که آن را « فقه الحدیث » می‌نامیم. بررسی متن، مهم­ترین راه  ارزیابی حدیث است که حتی درصورت صحت سند آن، حکم بطلان حدیث را امضاء می کند. محدثان شیعه تلاش­های فراوانی جهت فهم صحیح کلام معصومین (ع) انجام داده اند . شرح اصول کافی ملاصدرا، از جمله شروحی است که بر این منبع مهم شیعی نگاشته شده است؛ ...  بیشتر

بررسی جایگاه رویکرد عقلی در برخی از مکاتب
دوره 7، شماره 12 ، فروردین 1394، ، صفحه 83-103

چکیده
  عبدالصمد میانشهری[1] این نوشتار در پی این است که جایگاه رویکرد عقلی در برخی از مکاتب را بررسی کند؛ هر چند که به حکم ضرورت، به معرفی چیستی عقل نیز پرداخته است. در قسمت مکاتب فلسفی هم به فلسفه اسلامی پرداخته شده و هم به طور اجمال به فلسفه غرب مروری شده است. در مبحث گرایش کلامی، نظرات کلامی اشاعره،  ماتریدیه، معتزله و شیعه اثتاعشری را ...  بیشتر