اعضای هیات تحریریه


فتح‌الله نجارزادگان استاد گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران

فلسه و کلام اسلامی