نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشچو

چکیده

این نوشتار پس از ذکر مقدمه‏ای درباره نکوداشت استاد لگنهاوزن، نخست با توجه به نوشته ایشان نگاهی دارد به کثرت‏گرایی فروکاهشی جان‏هیک و این که چنین دیدگاهی ممکن است منتهی به شرک یا الحاد شود. سپس با ذکر دو احتمال درباره کثرت گرایی غیر فروکاهشی ایشان، به نقد و بررسی پرداخته و نشان داده است که هیچ‏گونه ای از کثرت‏گرایی – اعم از فروکاهشی و غیرفروکاهشی- قابل پذیرش نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A criticism against religious pluralism (reductive and nonreductive)

نویسندگان [English]

  • ahmad beheshti 1
  • mahdi bahashti 2

1 pro of tehran university

2

چکیده [English]

This article after the explanation about appreciate Legenhausen, first, according to his writing, looks at John Hick’s reductive pluralism and that such a view may lead to polytheism or atheism. Then, two possibilities are explained about Legenhausen’s non reductive pluralism and is demonstrated that none of kinds of pluralism – both of reductive and nonreductive- is not acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pluralism
  • Exclusivism
  • Falsifiability
  • Inclusivism
  • Reductive
  • Non reductive

 1. قرآن .

2. نهج البلاغه.
3. ابن‏سینا (1375). الاشارات و التنبیهات ‏مع شرح خواجه نصیرالدین طوسی. قم: نشرالبلاغه.
4. خسروپناه، عبدالحسین (1379). کلام‏ جدید. چاپ اول. قم: دفتر تبلیغات‏اسلامی.
5. رازی، امام فخر (1413ق). التفسیرالکبیر. ج29و30. چاپ چهارم. مکتب الاعلام الاسلامی
6. سبزواری، ملاهادی (1361). نبراس‏الهدی. قم: منشورات بیدار.
7. ـــــــــــــــــ (1380). اسرارالحکم. تهران: انتشارات مولی
8. شیرازی، سیدمحمد (1405ق). شرح‏منظومةالسبزواری. قم: مؤسسة الوفاء
9. صدرالمتألهین (بی تا). الحکمةالمتعالیة فی‏الأسفار العقلیةالأربعة. قم: مکتبة المصطفوی.
10. طباطبایی،سیدمحمدحسین (1392ق). المیزان‏فی‏تفسیر القرآن. ج20. تهران: دارالکتب الاسلامیة.
11. علی زمانی، امیرعباس (1375). زبان دین. چاپ اول. قم: دفتر تبلیغات.
12. قمی، شیخ عباس (1355ق). سفینةالبحار. ج1. مطبعة النجف الاشرف.
13. ـــــــــــــــــ (1355ق). سفینة البحار. ج2. مطبعة النجف الاشرف.
14. کلینی، محمدبن یعقوب (1388ق). الکافی. ج1. چاپ سوم. دارالکتب الاسلامیة .
15. مجلسی، محمدباقر (بی تا). بحارالأنوار. ج3. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
16. مطهری، مرتضی (1361). عدل الهی. انتشارات اسلامی .
17. مولوی (1338). کلیات‏مثنوی. تهران: کتابفروشی اسلامیه.
18. نقدی بر کثرت گرایی دینی (فروکاهشی و غیرفروکاهشی).