نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سید مجتبی موسوی*
این نوشتار با توجه به آیه 60 سوره مؤمن که در آن توصیه به دعا و وعده قطعی استجابت داده شده، با تحلیل دقیق دعا و با عنایت به آیات قرآنی و سنت معصومین، به یک چالش روی می‌آورد و آن این است که چرا بسیاری از دعاها مستجاب نمی‌شود؟ مفسران گفته‌اند: شرط استجابت دعا وجود مصلحت و پاکی روح است. اگر دعایی مستجاب نمی‌شود به خاطر فقدان یکی از دو شرط یا هر دوی آن‌هاست. با توجه به اطلاق آیه مورد بحث، نگارنده پاسخ مفسران را کافی ندانسته و خود به پاسخی دقیق تر دست یافته است.
 


*. پژوهشگر حوزه معارف دینی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critic and study of the problem of prayer and some of the challenges

چکیده [English]

 
Seyyed Mojtaba Mousavi*
Abstract
This writing, with attention to verse 60 of surah of Momen that in it, prayer is recommended and a positive answer is promised, with accurate analysis of prayer and regard for the Quran verses and tradition of the inerrant men, considers  a challenge that it is, why doesn’t answer many of prayers?  
    The commentators said: condition of the materializatio n of a prayer is presence of expediency and purity of spirit. If a prayer isn’t accepted, it will because of absence one of two conditions or both of them. With attention to absoluteness of the verse in question, the author hasn't known sufficient answer of the commentators and hi has attained the more accurate answer himself.    
 


*. Researcher in the realm of religion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prayer
 • expediency
 • purity of spirit
 • Quran
 • Tradition
 1. کتابنامه

  1. قرآن کریم
  2. نهج البلاغه
  3. امام سجاد7، الصحیفة الکاملة السجادیه، المتشاریه الثقافیه الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه بدمشق، بی تا
  4. درایتی، مصطفی، معجم الفاظ غررالحکم و درر الکلم، قم، مرکز الأبحاث و الدرایات الإسلامیه، مکتب الأعلام الإسلامی، الطبعه الأولی، 1413ق
  5. طبرسی، ابومنصور احمد بن علی بن ابی طالب، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، 1403ق
  6. طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تصحیح رسولی محلاتی، مکتبه علمیه اسلامیه، بی تا
  7. فیض کاشانی، تفسیر الصافی، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، 1402ق
  8. قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، آستان قدس رضوی، چاپ ششم، 1378
  9. همو، سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار، چاپ نجف اشرف، 1355ق
  10. قیصری رومی، محمد داوود، شرح فصوص الحکم، به کوشش سید جلال آشتیانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1375