نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

محسن حیدری*
ترجمه و نگارش: طاهره بهشتی**
    
این نوشتار به چند ادعا پاسخ می‌دهد:
1. شیعه و قرامطه یکی است. تنها اینان بودند که وحدت مسلمانان را خدشه‌دار کردند و حرمت حج و خانه خدا را شکستند. پاسخ این که اولاً شیعه از قرامطه اعلام برائت می‌کند. ثانیاً امویان برای سرکوب عبدالله زبیر کعبه را ویران کردند و وهـابیان هـزار حـاجی یمنی را ـ به جز دو تن که فرار کردند ـ به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسانیدند و جهیمان را با دوهزار تن که در مسجد الحرام متحصن شده بودند یا کشتند یا دست‌گیر و سر به نیست کردند. بعلاوه چهارصد حاجی ایرانی را که هیچ جرمی جز سر دادن شعار «الله اکبر» نداشتند به شهادت رساندند.
2. اهداف حج برتر از این است که با برافراشتن پرچم به بهانه برائت از مشرکان به اغراض سیاسی و انحرافی آلوده شود. پیامبر9 و مسلمانان بعد از او چنین کاری نکرده‌اند. پاسخ این است که برافراشتن پرچم و اعلام برائت از مشرکان در مراسم حج در عصر پیامبر9 واقع شده است.
3. در کشور سعودی کسی قبر نمی‌پرستد و از اهل قبور حاجت نمی‌طلبد و بر ضریحی سجده یا قربانی نمی‌کند. پاسخ این است که شیعیان نیز در سرزمینهای خود چنین کارهایی را نمی‌کنند، ولی زیارت اهل قبور و توسل به ارواح طیبه اولیای الهی غیر از پرستش و سجده کردن است.
4. در مراسم حج، شعار برائت از مشرکان و به اهتزاز درآوردن پرچمها روا نیست و وهابیت هیچگونه انحراف عقیدتی ندارد و با همه مسلمین برادر است. پاسخ این است که اولاً توحید به معنای نفی استکبار و تسلیم در برابر خدای یگانه است و شعار برائت، بعد سلبی توحید را تحکیم و بعد ایجابی آن را تقویت می‌کند، و ثانیاً وهابیت، هرگز پرچمدار برادری و حرکت در صراط مستقیم نبوده، بلکه با کشتار مسلمانان حجاز و عراق و یمن و در پیش گرفتن شیوه تکفیر، نه به سنیان رحم کرده و نه به شیعیان.
 
***
 


*. آیت الله دکتر محسن حیدری از علماء فرهیخته خوزستان و نماینده مجلس خبرگان رهبری است. او در روز جمعه 18 ذیقعدة الحرام به سال 1430 در مراسم نماز جمعه مسجد نبوی حضور داشته است. آن روز خطیب جمعه شیخ عبدالرحمان حذیفی امام مسجد بوده که با بیان مطالبی انحرافی می‌کوشد که به طور سربسته شیعیان را به طور اعم و جمهوری اسلامی را به طور اخص محکوم کند. او در خطبه‌های نماز جمعه مطالبی مطرح می‌کند که به دور از منطق و عقلانیت و انصاف است. پاسخ‌های نویسنده جامع و به دور از تعصب و انحراف است.


** . کارشناس ارشد علوم قرآنی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An explicit dialogue with Vahhabiat

چکیده [English]

 
Mohsen Heidari*
This article will answer several claims:
1- Shiite and Qaramites is the same. They were the only damage the Muslim unity and sanctity of Hajj and broke respect of God's home. The answer is that firstly, Shiite renounces from Qaramites. Second, Umayyad destroyed Kabah for repressing of Abdullah Zobeir and Vahhabians killed horribly thousands of Yemenis Haji - except for two who fled – and murdered or arrested and then killed  Jahiman with tow thousands persons in the holy mosque. Furthermore, they martyred four hundreds Iranian Haji that they had no crime except the slogan "Allah Akbar".
2- Aims of Hajj are superior to the flag under the pretext of the innocence of the idolaters and political purposes deviation is infected. Prophet (PBUH) and Muslims after him have not done so. Answer is that the flag and declared the innocence of the pagan pilgrimage rituals in the era of the Prophet (PBUH) is located.
3- Arabia in the country who don't worship grave and don't request graves of people and don't sacrifice or prostrate for a shrine. Answer is that the Shiites in their lands are not such things, but people visit graves and resorting to the divine spirits Tayebeh authorities other than worship and prostrating is.
4- The Hajj, the idolaters and innocence slogan raised flags earn is not valid any deviation Vahhabiat no conscience and all Muslims are brothers. The answer is that firstly, monotheism means rejection of arrogance and surrender to Allah, and slogan of innocence strengthens negative aspect of monotheism and fortifies the positive aspect of that and Secondly, Vahhabiat never guiding fraternity and did not move in straight path, but massacre of Muslims in Iraq and the Hejaz and Yemen and anticipate ways excommunication, not Sonian uterus and not the Shiites.
 


*. The member of parliament of Khobregan, Khoozestan, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Qaramites
 • Shiite
 • Vahhabiat
 • paganism
 • Monotheism
 1. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1408ق
 2. ابن الاثیر الجزری، أسد الغابة فی معرفة الصحابه، بیروت، دار الفکر، 1425ق
 3. ابن سعد، الطبقات الکبری، بیروت، دار صادر
 4. ابن هاشم، السیرة النبویه، بیروت، دار احیاء التراث العربی
 5. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1395ق
 6. امین، سید محسن، کشف الارتیاب، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1382ق
 7. البخاری، صحیح البخاری، بیروت، دار الفکر، 1414ق
 8. الترمذی، الجامع الصحیح، دار احیاء التراث العربی، بیروت
 9. الحیدری، محسن، الارهاب و العنف فی ضوء القرآن و السنة و التاریخ و الفقه المقارن، بیروت، دار الولاء، 1431ق
 10. الرفاعی، محمد نسیب، التوصل إلی حقیقة التوسل، بیروت، 1943م
 11. السبحانی، جعفر، بحوث فی الملل و النحل، مؤسسة النشر الاسلامی بقم، 1415ق
 12. السمهودی، علی بن احمد، وفاء الوفاء، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1404ق
 13. السیوطی، جلال الدین، الدرّ المنثور فی التفسیر المأثور، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1424ق
 14. مرکز الحج للدراسة و النشر، نظرة علی مذبحة الحرم، 1408ق
 15. الطبرانی، المعجم الأوسط، الریاض، مکتبة المعارف، 1406ق
 16. ــــــ ، المعجم الکبیر، بیروت، دار احیاء التراث العربی
 17. منظمة الثورة الاسلامیة فی الجزیرة العربیة، انتفاضة الحرم، 1400ق
 18. النیسابوری، المستدرک علی الصحیحین، بیروت، دار المعرفة
 19. النجم عمر بن فهد، اتحاف الوری باخبار ام القری، مکه، جامعة ام القری، 1983م
 20. النوبختی، حسن بن موسی، فرق الشیعه، قم، مکتبة بصیرتی
 21. الواقدی، محمد بن عمر، المغازی، بیروت، الاعلمی، 1409ق