نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یادداشت مدیر اجرایی*
 
        چکیده
در فلسفه اسلامی با تکیه بر معارف اسلامی، اصل تضاد در عالم آفرینش آن هم در نظام عَرضی عالم طبیعت پذیرفته شده است. مدّعای ما این است که عقل و دین مشمول قاعده تضاد نیستند، بلکه متعاضد و با یکدیگر هماهنگند.
اگر در مقام اثبات، تعارضی پیش بیاید، چه باید کرد؟ آیا باید عقل را تخطئه کنیم یا به تأویل مسأله دینی روی آوریم و البته نتیجه تخطئه عقل، جمود بر ظواهر دینی است که خطراتی عظیم دارد.
 
****. مهدی بهشتی، کارشناس ارشد فلسفه غرب.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conflict or coordination?

چکیده [English]

Mehdi Beheshti*
Abstract
In the Islamic philosophy, principle of contrariety has been accepted in the world of being, of course in the horizontal order of the nature universe. It’s our claim that reason and religion are not included in principle of contrariety, but they are coordinated and harmonious together. What should do, if occur conflict in the place of affirmation? Should we denigrate the reason or paraphrase the religion problem? And of course, conclusion of denigration of reason is congelation on the religion appearances that it has great dangers.  *. MA in philosophy, AllamehTabatabaeiUniversity; Beheshti92@yahoo.com.

کلیدواژه‌ها [English]

 • contrariety
 • place of affirmation
 • conflict
 • paraphrase
 1. کتابنامه

  1. قرآن کریم
  2. نهج البلاغه
  3. ابن سینا، (1376) الإلهیات من کتاب الشفاء، تصحیح حسن زاده آملی، دفتر تبلیغات اسلامی قم، چاپ اول
  4. بهشتی، احمد، (1386) فلسفه دین، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم
  5. پهلوان، منصور، (1387) جایگاه عقل و دین در قرآن و حدیث، دو فصلنامه عقل و دین، شماره 1، 75 تا 88
  6. جهان مهین، شکرالله، (1389) منزلت عقل از منظر قرآن، دو فصلنامه عقل و دین، شماره 2، 55 تا 66 
  7. رشاد، علی اکبر، (1389)منطق فهم دین، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی
  8. صدرالمتألهین، (1981) الحکمه المتعالیه فی الأسفار العقلیه الأربعه، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، الطبعه الثالثه
  9. همو، (بی تا) شرح الهدایه الأثیریّه، انتشارات بیدار قم، چاپ سنگی
  10. همو، الشواهد الربوبیه (1346)، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، دانشگاه مشهد، چاپ اول