نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری تفسیر قرآن دانشگاه معارف اسلامی قم

چکیده

حس مشترک به منزله لوحی است که صور را یا از طریق حواس ظاهر دریافت می کند یا از قوه تخیل. آن چه انسان از طریق ادراکات حسی دریافت می کند، همان صوری است که در آن لوح ارتسام و انتقاش یافته است. در عالم خواب و برخی از بیماری ها قوه تخیل فعال می شود و صوری را در حس مشترک ترسیم می کند. در نتیجه، شخص چیز هایی می بیند که دیگران ادراک نمی کنند. در اینگونه بیماری ها نفس مشغول تدبیر بیماری می شود و قوه تخیل به فعالیت می پردازد. در این حالت طب متسافل به سراغ جن گیرها و دعا نویس ها و شیادان دوره گرد می رود و طب متوسط از حال نفس غافل می شود و مستقیما به سراغ بدن می رود و طب متعالی به کمک نفس می شتابد و با دوا و دعا و صدقه، نفس را تقویت می کند، تا کار خود را به خوبی انجام دهد و سلامت را به بدن باز گرداند.
 

تازه های تحقیق

- نتیجه­گیری

در طب مدرن یا متوسط به نقش قوه خیال و تخیّل  کمتر توجه می شود یا بهتر است بگوییم: هیچ! زیرا گفته اند: « النادر کالمعدوم». اما د رطب متعالی که به نقش روان و تدبیر آن نسبت به بدن و قوای باطنی آن- از قبیل حس مشترک و خیال و وهم و عقل، بدون غفلت از بدن و قوای بدنی- توجه می شود، هرگز از نقش قوه خیال و تخیل غفلت نمی شود. به همین جهت است که طبیب متعالی می خواهد بداند که چرا برخی از بیماران چیزهایی می بینند که اشخاص دیگر نمی بینند یا صداهایی می شنوند که اشخاص دیگر نمی شنوند. نمی توان گفت: دیده ها و شنیده های آن ها معدوم مطلق است. معدوم مطلق، نه دیدنی است و نه شنیدنی، و نمی توان گفت: موجود مطلق است که اگر چنین بود، دیگران هم می دیدند و می شنیدند. پس موجود نسبی است. این جاست که باید به سراغ تخیل بیمار رفت و به جای مبارزه با معلول، با علت به مبارزه پرداخت. دوا تنها دواهای سنتی و مدرن نیست. صدقه و دعا هم دواست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Imagination in the Observations and Hearings of Some Patients

نویسندگان [English]

 • ahmad beheshti 1
 • saeed parsa 2

1 Professor of philosophy and Islamic thology of Islamic Azad. University, sciences and researchbranch of Tehran

2 Ph.D student of Qoranic science of Maaref University

چکیده [English]

 
Common sense is a tablet that receives the form either through the senses or through the imagination. What one receives through sensory perceptions is the form in which the tablet is drawn. The imagination is activated in sleep and in some diseases, and draws forms in common sense. As a result, one sees things that others do not understand. In such illnesses, the soul cares for the disease and the imagination works. In this situation, low-cost medicine goes to the elders and prayers, and the medieval medicine ignores the soul and goes to straight the body, and the transcendental medicine hurry up to help the soul and strengthens it by drugs, prayer and charity to do his job well and restores health to the body.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soul
 • Body
 • Common sense
 • Imagination
 • Transcendental medicine
 1. قرآن مجید

  نهج البلاغه

  1. ‏‫‏‫آمدی، عبد الواحد بن محمد. (بی‌تا). غرر الحکم و درر الکلم. ج ۱–1. قم: دار الکتاب الاسلامی.
  2. ‏‫ابن سینا. (۱۳۶۳). اشارات و تنبیهات. ترجمه‌ و شرح ملکشاهی. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش.
  3. ‏‫............ (۱۳۷۵). الاشارات و التنبیهات. تهران: موسسه نصر.
  4. ‏‫........... (۱۳۷۰). قانون در طب، کتاب سوم. ترجمه‌ی شرفکندی. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش.
  5. ‏‫ابن شعبه، حسن بن علی. (۱۳۶۲). تحف العقول عن آل الرسول صلى الله علیهم. ج ۱–1. قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی.
  6. ‏‫ابن طاووس، علی بن موسی. (۱۳۶۷). إقبال الأعمال (طبع قدیم). ج ۱–2. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
  7. ‏‫اسداللهی، ید الله. (۱۳۸۷). تجلی انسانیت در خلوت دعا. تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
  8. ‏‫الشیرازی( ملاصدرا)، صدرالدین محمد. (بی‌تا). الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه. قم: المکتبه المصطفویه.
  9. ‏‫بهشتی، احمد. (۱۳۹۶). غایات و مبادی. قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم).
  10. ‏‫حر عاملی، محمد بن حسن. (بی‌تا). تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. ج ۱–30. قم: موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
  11. ‏‫خندابی، صدیقه؛ و قنبری پناه، مینو. (۱۳۸۹). «نقش سلامت معنوی بر سلامت روان». در چکیده مقالات چهارمین همایش ملی سلامت معنوی و تعمیق تربیت اسلامی. همایش ملی سلامت معنوی و تعمیق تربیت اسلامی. صص 174-175. تهران: زهد.
  12. ‏‫دیماتئو، ام.رابین. (۱۳۷۸). روانشناسی سلامت. ترجمه‌ی محمد کاویانی و همکاران. تهران: انتشارات سمت.
  13. ‏‫شبر، عبد الله. (بی‌تا). طب الأئمة علیهم السلام (شبر). ج ۱–1. بیروت: الارشاد.
  14. ‏‫طباطبایی علامه. (۱۳۶۲). نهایه الحکمه. تصحیح نورانی. قم: اسلامی.
  15. ‏‫طبرسی، حسن بن فضل. (۱۳۷۰). مکارم الأخلاق. ج ۱–1. قم: الشریف الرضی.
  16. ‏‫طوسی، محمد بن حسن. (بی‌تا). مصباح المتهجد. ج ۱–2. تهران: المکتبة الاسلامیة.
  17. ‏‫طوسی، نصیر الدین؛ و شعرانی. ( بی تا0). کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. تهران: اسلامیه.
  18. ‏‫قمی، عباس. (۱۳۵۵). سفینه البحار. نجف: مطبعه العلمیه نجف.
  19. ‏‫قنبری، رقیه؛ سلیمان زاده شهری، مریم؛ یوسف نیا، اعظم؛ و شمسی ثانی، هادی. (۱۳۹۱). «تاثیر معنویت و نماز در مقابله با بیماریها». در معنویت و سلامت. معنویت و سلامت. صص 236-237. گناباد: دانشگاه علوم پزشکی گناباد.
  20. ‏‫کارل، آلکسیس. ( بی تا0). نیایش. ترجمه‌ی دکتر پرویز دبیری. اصفهان: چاپخانه فردوسی.
  21. ‏...................... (۱۳۸۹). دعا معجزه حیات. ترجمه علی اکبر مهدی پور،.قم: عطر عترت.
  22. ‏‫کلینی، محمد بن یعقوب. (بی‌تا). الکافی. ج ۱–8. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
  23. ‏‫مجلسی، محمد باقر. ( بی تا0الف‌). بحار الانوار ج۱۰. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
  24. ........................... ( بی تا0ب‌). بحار الانوار ج۳۰. بیروت: دار الرضا.
  25. ‏‫......................... (۱۳۶۵). بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. ج ۱–110. دار إحیاء التراث العربی.
  26. ‏‫مولوی. (۱۳۳۸). کلیات مثنوی. تهران: اسلامیه.
  27. ‏‫نوری، حسین بن محمد تقی. (بی‌تا). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. ج ۱–30. بیروت: موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.