اعقل صحابه کیست ؟
دوره 5، شماره 9 ، مهر 1392، صفحه 7-38

چکیده
        سخن آغازین هیأت تحریریه یکى از فضائل برجسته آدمى عقلانیّت است. بدون شک، هر که عقلش کامل‏تر است، بر دیگران برترى دارد. قطعا صحابه پیامبر اعظم| به لحاظ عقلانیّت یکسان نیستند. با سیرى در معارف اسلامى و آثارى از اندیشمندان معلوم مى‏شود که عقل به یک لحاظ به عقل نظرى و عقل عملى، و به لحاظى دیگر به عقل جزئى و عقل کلّى، و به لحاظى ...  بیشتر

تحلیل مفهومی ایمان و بررسی مبانی و ویژگی های آن در قرآن و صحیفۀ سجّادیه
دوره 5، شماره 9 ، مهر 1392، صفحه 39-68

چکیده
    نعمت الله بدخشان[1] ایمان مبنای اساسی همة آموزه‌های دینی و محور اصلی همه توصیه های اعتقادی و اخلاقی و رفتاری انسان است. آشنایی عمیق‌ با این مسأله، نقش مهمّی در هدایت انسان ایفا می کند. این نوشتار در پی آن است که از منظر قرآن و صحیفه سجادیه به تحلیل مفهوم ایمان و تبیین ویژگی های آن می پردازد. در آغاز معنای لغوی و اصطلاحی و عناصری که ...  بیشتر

وحدت و تعدد دلیل و مدلول در ادله و براهین خداشناسی
دوره 5، شماره 9 ، مهر 1392، صفحه 69-88

چکیده
  احمد بهشتی[1] این نوشتار نخست مروری دارد بر براهین خداشناسی که تحت سه عنوان جهان‌شناختی، انسان‌شناختی و وجودشناختی قابل جمعند و اگر برهان اخلاقی کانت را هم به حساب بیاوریم، تحت چهار عنوان گنجانیده می‌شوند. سپس توضیح می‌دهد که در منابع اسلامی ضمن توجه تام به تعدد دلیل و مدلول که مقتضای عناوین فوق است، از آن‌ها عبور شده، و سخن از ...  بیشتر

مقارنه و تطبیق آراء ملاصدرا و قرآن کریم در بحث کمال انسان
دوره 5، شماره 9 ، مهر 1392، صفحه 89-118

چکیده
  زهرا خیراللهی[1] مهمترین اصل در حوزۀ معرفت وشناخت، تبیین کمال انسان است. حکمت وجودی  در انسان، ژرف تر از حکمت خلقت در سایر موجودات است، چرا که انسان وجود جامع وفرا گیری است نسبت به آن چه در عالم ملک وملکوت میگذرد. انسان عصاره لوح محفوظ وصراط مستقیم بین بهشت ودوزخ است.، بعد ملکوتی انسان سرّی است از اسرار الهی. و ظهوری است از خلافت الهی، ...  بیشتر

تبیین معنای فلسفی فقر و غنا در صحیفه سجادیه
دوره 5، شماره 9 ، مهر 1392، صفحه 119-136

چکیده
  عبدالعلی شکر[1] فقر و غنا از مفاهیمی است که علاوه بر معنای ظاهری، معنای عمیق دینی و فلسفی را نیز بر می‌تابد. اصطلاح فقر به دو معنای مذموم و ممدوح در کلام امام سجاد× آمده است. فقر ممدوح آن است که نیاز و وابستگی حقیقی انسان به ذات حق را نشان دهد. اما فقری که احساس تعلق و نیاز به غیر ذات حق را در انسان ایجاد کند، مذموم است. در حکمت متعالیه ...  بیشتر

تجربه دینی از دو دیدگاه
دوره 5، شماره 9 ، مهر 1392، صفحه 137-153

چکیده
  مجید محب زاده[1] امروزه تجربه دینی یکی از مباحث مهم فلسفه دین به شمار می‌رود. شلایرماخر مضامین کتب مقدس را در تعارض با عقل و فهم بشری دید. وی بر این مبنا گوهر و اساس دین را تجربه دینی دانست که از نظر وی تجربه دینی یعنی احساس اتکا و وابستگی مطلق و کامل به منبع و قدرتی که از جهان متمایز است. اما نظرات وی مورد انتقاد بزرگانی چون ویلیام آلستون، ...  بیشتر

دو فصلنامة علمی ـ ترویجی عقل و دین وابسته به (مؤسسة نورالثقلین قم) سال پنجم ـ شماره نهم ـ پاییز و زمستان 1392
دوره 5، شماره 9 ، مهر 1392، صفحه 1-150

چکیده
  عقل صحابه کیست؟.. 7 هیأت تحریریه.. 7 تحلیل مفهومی ایمان و بررسی مبانی و ویژگی های آن در قرآن و صحیفۀ سجّادیه.. 39 نعمت الله بدخشان... 39 وحدت و تعدد دلیل و مدلول در ادله و براهین خداشناسی.... 69 احمد بهشتی.... 69 مقارنه و تطبیق آراء ملاصدرا و قرآن کریم در بحث کمال انسان... 89 زهرا خیراللهی.... 89 تبیین معنای فلسفی فقر و غنا در صحیفه سجادیه.. 119 عبدالعلی ...  بیشتر