فلسفه
عقل گرایی و فلسفه در معرفت دینی علامه طباطبائی و استاد حکیمی

علی محمد قهرمانی؛ احمد بهشتی؛ محمد سعیدی مهر

دوره 12، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 96-113

چکیده
  چکیدهعقل و به‌تبع آن، فلسفه به‌عنوان نماد عقل‌گرایی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های شکل‌گیری معرفت دینی در رابطه دوسویه عقل و نقل است.در این میان علامه طباطبائی با احصاء راه‌های معرفت دینی به،وحی،عقل،کشف و شهود قلبی، با به‌کارگیری این سه سعی در ایجاد رویکردی اتحادی در حوزة معرفت دینی داشته است.لیک استاد حکیمی با طرح بحث تفکیک و همچنین ...  بیشتر

بررسی جایگاه رویکرد عقلی در برخی از مکاتب
دوره 7، شماره 12 ، فروردین 1394، ، صفحه 83-103

چکیده
  عبدالصمد میانشهری[1] این نوشتار در پی این است که جایگاه رویکرد عقلی در برخی از مکاتب را بررسی کند؛ هر چند که به حکم ضرورت، به معرفی چیستی عقل نیز پرداخته است. در قسمت مکاتب فلسفی هم به فلسفه اسلامی پرداخته شده و هم به طور اجمال به فلسفه غرب مروری شده است. در مبحث گرایش کلامی، نظرات کلامی اشاعره،  ماتریدیه، معتزله و شیعه اثتاعشری را ...  بیشتر

درآمدی بر شناخت روح در معارف الهی و بشری
دوره 6، شماره 11 ، مهر 1393، ، صفحه 27-54

چکیده
  محسن ایزدی[1] شناخت روح همواره از مسائل بسیار مهم در معارف الهی و همچنین معارف بشری بوده است. بر اساس آیات قرآن کریم و روایات معصومین ^ ،حقیقت انسان عبارت است از روح مجرد او. اگرچه عرفاء از طریق مکاشفات عرفانی و فلاسفه هم از طرق عقل فطری توانسته‏اند به شناخت‏های مهمی درباره روح دست یابند، اما بی‏تردید یافته‏های آنها تحت تأثیر آموزه‏های ...  بیشتر