بررسی تطبیقی دیدگاه‌های انسان‌شناختی استاد مطهری و کارل راجرز
دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1389، ، صفحه 26-56

چکیده
  سعید بهشتی* ستاره ناظمی**   ‌چکیده دانشمندان اسلامی و دانشمندان روان‌شناسی و مکاتب مختلف هر یک دیدگاه خود را درباره انسان و سلامت و بیماری یا نقص و کمال او بیان کرده‌اند. دیدگاه اسلام و روان‌شناسان انسان‌گرا نسبت به انسان و توانایی‌های او مثبت است. با وجود مشترکات دیدگاه اسلام و روان‌شناسی انسان‌گرا می‌توان نکات اختلافی نیز ...  بیشتر