قلمرو عقل در تشخیص مصادیق عدالت
دوره 7، شماره 13 ، مهر 1394، ، صفحه 89-110

چکیده
  سید محمد‌هاشم پورمولا* عبد العلی شکر** حسن عدالت و قبح ظلم از احکام عقل عملی است که به دلیل اشتمال بر حفظ نوع و مصالح عامه، از قضایای عقلایی نیز محسوب می‌شود. بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود دارد. معیار قضیه اولی بودن، آن است که با تصور دو طرف قضیه، حکم صادر شود که این مسئله در مورد قضیه مذکور صادق است. در قضایای اولی، بحث از مطابقت با ...  بیشتر

نقد و بررسی مسأله دعا و پاره‌ای از چالش‌ها
دوره 2، شماره 1 ، مهر 1389، ، صفحه 139-156

چکیده
  سید مجتبی موسوی* این نوشتار با توجه به آیه 60 سوره مؤمن که در آن توصیه به دعا و وعده قطعی استجابت داده شده، با تحلیل دقیق دعا و با عنایت به آیات قرآنی و سنت معصومین، به یک چالش روی می‌آورد و آن این است که چرا بسیاری از دعاها مستجاب نمی‌شود؟ مفسران گفته‌اند: شرط استجابت دعا وجود مصلحت و پاکی روح است. اگر دعایی مستجاب نمی‌شود به خاطر فقدان ...  بیشتر