مقارنه و تطبیق آراء ملاصدرا و قرآن کریم در بحث کمال انسان
دوره 5، شماره 9 ، مهر 1392، ، صفحه 89-118

چکیده
  زهرا خیراللهی[1] مهمترین اصل در حوزۀ معرفت وشناخت، تبیین کمال انسان است. حکمت وجودی  در انسان، ژرف تر از حکمت خلقت در سایر موجودات است، چرا که انسان وجود جامع وفرا گیری است نسبت به آن چه در عالم ملک وملکوت میگذرد. انسان عصاره لوح محفوظ وصراط مستقیم بین بهشت ودوزخ است.، بعد ملکوتی انسان سرّی است از اسرار الهی. و ظهوری است از خلافت الهی، ...  بیشتر

بررسی تطبیقی دیدگاه‌های انسان‌شناختی استاد مطهری و کارل راجرز
دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1389، ، صفحه 26-56

چکیده
  سعید بهشتی* ستاره ناظمی**   ‌چکیده دانشمندان اسلامی و دانشمندان روان‌شناسی و مکاتب مختلف هر یک دیدگاه خود را درباره انسان و سلامت و بیماری یا نقص و کمال او بیان کرده‌اند. دیدگاه اسلام و روان‌شناسان انسان‌گرا نسبت به انسان و توانایی‌های او مثبت است. با وجود مشترکات دیدگاه اسلام و روان‌شناسی انسان‌گرا می‌توان نکات اختلافی نیز ...  بیشتر