قواعد کلی حاکم بر حالات معنوی صادق در قرآن و سنت

روح الله رستگارصفت؛ قاسم فائز

دوره 11، شماره 21 ، مهر 1398، ، صفحه 33-56

چکیده
  حالات معنوی، حالات درونی انسان­ها هستند که به نحوی به امور معنوی مرتبط اند و به شکل شناخت، عاطفه یا رفتار نمود می­یابند. معنویت در دوره کنونی، مقید به دین دانسته نمی­شود و اشکال بدعت­آمیزی از آن هم عرضه شده است، لذا بسیاری از این حالات، شبه معنوی (غیرصادق) هستند و در صورت نشناخته ماندن، برای فرد و جامعه مشکلاتی را به وجود می­آورند؛ ...  بیشتر