بازشناسی رهیافت کلامی مسئله معجزه در مجمع البیان طبرسی

رضا نجفی؛ سید محمد تقی موسوی کراماتی؛ محمد علی راغبی

دوره 11، شماره 21 ، مهر 1398، ، صفحه 57-82

چکیده
  معجزه از مسائل مهمی است که با نبوت پیوندی وثیق و ناگسستنی دارد. علامه طبرسی در مجمع البیان با نگاهی ویژه، ابعاد گوناگون معجزه را مورد بررسی قرار داده است. وی در بررسی‌های تفسیری در دو بخش عام و خاص مسئله معجزه را تبیین کرده است. معجزه و عقل‌گرایی، و معجزه برای غیر پیامبران، ازجمله مسائلی است که وی در بخش عام از آن سخن گفته است. در مباحث ...  بیشتر