فلسفه
چگونگی تعامل بین نظام تربیت اسلامی و بشری با تأکید بر نظریه علامه طباطبایی

عبدالرحیم فرج زاده؛ محمدرضا حبیبی مهر؛ محسن زارعی

دوره 13، شماره 24 ، فروردین 1400، ، صفحه 134-148

چکیده
  تربیت، یکی از پرکاربردترین واژه‌هایی است که در مکاتب بشری و اسلامی از آن یاد شده است. نظام­های تربیتیِ مبتنی بر دیدگاه بشری، جایگاه تربیت انسان را در محدوده­­ی دنیا و خوب زیستن تعریف می­کنند، اما نظام تربیت اسلامی با نگرش به عالم پس از مرگ خوشبختی و پیشرفت انسان در دنیا را از اهداف تربیت می‌داند. از نگاه علامه طباطبایی کمال، ...  بیشتر

جستاری در تعامل عقل و دین
دوره 2، شماره 1 ، مهر 1389، ، صفحه 107-138

چکیده
    زهرا خیراللهی*     این نوشتار، درصدد بیان راهکارهای حیاتی دین ونقش آن در سرنوشت فردی واجتماعی انسان است. وهمچنین مکانیزم حساس عقل در قلمرو دین مورد بررسی وتحلیل قرار می‌گیرد. در بخشی آسیب شناسی عقل ودین مورد تحلیل قرار گرفته و در بخشی دیگر، به رابطه تنگاتنگ آن دو پرداخته شده است. همچنین حجیّت ذاتی عقل ووحی مورد بحث قرار ...  بیشتر