نزول قرآن بر پیامبر(ص) توسط فرشته وحی (با تأکید بر دیدگاه ملاصدرا)

عبدالمجید طالب تاش

دوره 11، شماره 21 ، مهر 1398، ، صفحه 155-176

چکیده
  چگونگی نزول قرآن توسط فرشته وحی بر پیامبر اکرم همواره از دغدغه های متکلّمان و مفسّران بوده است. جستجو برای پاسخ، انگیزه پژوهش حاضر شد تا به روش تحلیلی دیدگاه متکلمان و مفسّران را با تأکید بر دیدگاه ملاصدرا بررسی کند. براساس این تحقیق دو دیدگاه شایع وجود دارد. طبق دیدگاه نخست گویا پیامبر از عالم ماده فراتر نمی‌رود؛ و جبرئیل در عالم ...  بیشتر