بررسی و نقد برهان اختفای الهی

محمد محمد رضایی؛ نرگس سادات مرتضوی شاهرودی

دوره 10، شماره 19 ، مهر 1397، ، صفحه 51-69

چکیده
  امروزه مسأله اختفای الهی، به عنوان دلیلی بر انکار وجود خداوند مطرح شده است. از نگاه برخی خداناباوران، پنهان بودن الهی، در تضاد با وجود خدای قادر مطلق، عالم و مهربان است. این باور، با نفی وجود و حضور خداوند و نادیده گرفتن وی در هستی، تبعاتی را همچون گرایشات انسان‌محور و رواج دیدگاه‌های غیراخلاقی در جوامع به دنبال خواهد داشت.دلیل مدافعان ...  بیشتر