تبیین معاد جسمانی بر اساس مبانی هستی شناختی حکمت متعالیه

محمد نجاتی؛ مصطفی مجد؛ فاروق طولی

دوره 10، شماره 19 ، مهر 1397، ، صفحه 135-160

چکیده
  ملاصدرا بخش مهمی از مبانی فلسفی خویش را صرف تمهید مقدمات اثبات معاد جسمانی می نماید. وی با تجزیه این مقوله به دو مساله عینیت بدن دنیوی و اخروی و همچنین وجود تعارضات گزاره های آن, به ارائه تبیین درخور در باب حشر جسمانی می پردازد. عمده مبانی صدرا در این مقوله به دو حوزه وجودی و معرفتی بازگشت می کند. وی در حوزه وجودی بر اساس لحاظ وحدت و فردیت ...  بیشتر

بررسی پیامدهای مساله وحی در حکمت سینوی

یاسر سالاری؛ محمد نجاتی

دوره 9، شماره 17 ، آذر 1396، ، صفحه 47-68

چکیده
  چکیدهمطالعه پیشرو در صدد بررسی پیامدهای رویکرد ابن سینا در مساله وحی است. پیامدهایی که اگرچه شیخ در فلسفه خود به صورت صریح به آنها اذعان نکرده؛ اما نوع نگرش وی به مساله وحی و مولفه های آن حاکی از استبصار وی بدانهاست. ابن سینا در مساله وحی با توجه به دو قوه حس مشترک و خیال، ادراک و حفظ صوری شهودی از عوالم غیب و ملکوت را به این دو قوه انتساب ...  بیشتر

تبیین وجودی و معرفتی قوه خیال در حکمت متعالیه و پیامد دین شناختی آن در مساله ابطال تناسخ ملکی

سید محمد‌هاشم پورمولا؛ عبد العلی شکر

دوره 7، شماره 13 ، مهر 1394، ، صفحه 181-198

چکیده
  محمد نجاتی*مرتضی صفدری نیاک**وجود دغدغه های دین شناختی همواره در حوزه های مختلف تفکر صدرایی قابل رویت است. یکی از وجوه بارز آن را می‌توان در ذیل نگرش متفاوت وی به بحث های وجودی و معرفتی قوه خیال مشاهده نمود. در حوزه علم النفس، ملاصدرا با طرح وحدت خیال و حس مشترک، بر خلاف عموم فلاسفه، خیال را دارای سه شاخصه خلاقیت، تجرد مثالی و جامعیت ...  بیشتر