فلسفه
تأملی بر مسئله هموستاتیک در طب سنتی و طب مدرن

فاروق طولی؛ محمد نجاتی؛ مهدی حسنی آزاد؛ عباس تقوی

دوره 14، شماره 26 ، فروردین 1401

چکیده
  با وجود انفکاک جدی طب مدرن و سنتی، می­توان در بین این دو وجوه اشتراک قابل توجهی یافت. نگاه دو حوزه طب سنتی و مدرن به سیستم ایمنی و وظایف آن، بحثی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. در طب سنتی به جهت نگاه ماکروسکوپی و حکمی–فلسفی به بدن انسان، سیستم ایمنی یا طبیعت مدبّره وجودی مستقل و در عرض وجود نفس ناطقه دارد که مهمترین وظیفه­اش ...  بیشتر

فلسفه
پرسش از معنای زندگی و ارتباط آن با رنج های انسان

فاروق طولی؛ محمد نجاتی؛ عباس تقوی

دوره 12، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 7-22

چکیده
   پرسش از معنای زندگی قابل تحلیل به چند سؤل عمده است: اول اینکه آیا زندگی معنا دار است و در صورت معناداری، معنای آن ذاتی است؟ در صورت پاسخ مثبت، معنای ذاتی زندگی چیست؟ اما در صورت پاسخ منفی، آیا اموری از سنخ ارزش یا هدف وجود دارند تا به واسطه آنها بتوان زندگی فاقد معنا را معنا دار نمود؟ عمده تکاپوی خداباوران، موحدین و غیر موحدین دیندار ...  بیشتر

تبیین معاد جسمانی بر اساس مبانی هستی شناختی حکمت متعالیه

محمد نجاتی؛ مصطفی مجد؛ فاروق طولی

دوره 10، شماره 19 ، مهر 1397، ، صفحه 135-160

چکیده
  ملاصدرا بخش مهمی از مبانی فلسفی خویش را صرف تمهید مقدمات اثبات معاد جسمانی می نماید. وی با تجزیه این مقوله به دو مساله عینیت بدن دنیوی و اخروی و همچنین وجود تعارضات گزاره های آن, به ارائه تبیین درخور در باب حشر جسمانی می پردازد. عمده مبانی صدرا در این مقوله به دو حوزه وجودی و معرفتی بازگشت می کند. وی در حوزه وجودی بر اساس لحاظ وحدت و فردیت ...  بیشتر