1. تعامل عقل و ایمان در راه حل غزالی در مسئله شرور

اکرم خلیلی نوش آبادی؛ روح الله دارایی

دوره 11، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 7-32

چکیده
  یکی از مسائل کلام اسلامی «مسئله شرور» ‌است که مورد توجه بسیاری از متفکران واقع شده‌ است. در این مطالعه به روش کتابخانه‌ای راه‌حل­های محّمد بن محمد غزالی (۴۵۰-۵۰۵ق.)؛ از متکلمان مسلمان اشعری مذهب را استخراج و توصیف می‌کنیم تا به تحلیل مناسبی از نسبت عقل و ایمان در میان پاسخ‌های او دست یابیم. وی در آثار خود نه به‌طور مستقل، ...  بیشتر

2. رابطه عقل و ایمان در اندیشه کی‌یرکه‌گارد و ملاصدرا
دوره 6، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 111-128

چکیده
  عبدالعلی شکر[1]  کی‌یرکه‌گارد در مقام دفاع از ایمان مسیحی بر این باور تاکید دارد که ایمان حقیقی در گرو پایان یافتن عقل است و هیچ‌گونه استدلال عقلی را برنمی‌تابد. وی با استناد به تورات، حضرت ابراهیم× را شهسوار ایمان می‌خواند؛ زیرا تنها با خطر کردن، شورمندی و از سر خرد ستیزی، تسلیم فرمان الهی شد و مبادرت به ذبح فرزند کرد. وی دلایلی ...  بیشتر