1. قرآن کریم و عرضه عقلانیت مستقل

مهدی رسولی فینی؛ محمد علی لسانی فشارکی

دوره 8، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 29-48

چکیده
  تاثیر نزول قرآن کریم بر تزلزل فرهنگ و عقلانیت مسلط عصر جاهلی، مورد اتفاق همگان است. اما چگونگی این تاثیرگذاری، در میان متفکران مورد مناقشه قرار گرفته است. سوال اصلی این مقاله آن است که آیا قرآن کریم عرضه کننده  عقلانیتی مستقل است یا محتوای قرآن کفایت تاسیس یک عقلانیت جامع و مستقل را بدون نیاز به معارف و داده‌های بشری نمی‌کند. ابتدا، ...  بیشتر

2. هدف‌داری آفرینش از منظر قرآن کریم و حکمت متعالیه

علیرضا فارسی نژاد

دوره 8، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 91-120

چکیده
  در خصوص سازگاری یا ناسازگاری آموزه‌های حکمت متعالیه با آموزه‌های قرآنی و وحیانی همواره اختلاف نظر وجود داشته است. مقاله‌ی حاضر با هدف بررسی میزان هماهنگی آموزه‌های حکمت متعالیه با آموزه‌های قرآنی، یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفی-کلامی یعنی مسأله‌یهدف‌داری آفرینش را با روش تحلیلی-تطبیقی، در سه محور اصل غایت‌مندی، علت غایی و غایت ...  بیشتر

3. مبانی و مفروضات پژوهش در پدیده‌های هستی از دیدگاه قرآن کریم
دوره 8، شماره 14 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 111-140

چکیده
   محمدعلی شکری‌نیا* محمود نوذری** نوع نگرش و باور افراد نسبت به هستی و طبیعت که محصول مبانی و مفروضات فلسفی مورد قبول آنها می‌باشد، در انگیزه‌ی مشاهده و بررسی پدیده‌ها، شکل‌گیری مسأله‌ در ذهن، شیوه‌ی بررسی مسائل، گزینش ملاک‌های ارزیابی، نقد، تفسیر و تدوین نظریه‌ها و بالاخره در کاربرد نظریات علمی نقش تعیین کننده دارد. از این ...  بیشتر