1. عصر ظهور و رشد عقلی بشر

محمد علی اخویان

دوره 10، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 111-134

چکیده
  در این مقاله با تکیه بر سنت روایی اسلام به بررسی امکان، چگونگی و ویژگی‏های رشد عقلی انسان در روزگار ظهور می‏پردازیم. این مبحث از آن رو اهمیت دارد که گاهی مشاهده می‏کنیم با توجه به اوصاف نیکوی جامعه مهدوی و زیبایی‏ها و دلربایی‏های آن، مسئلة رشد و کمال عقلی در حاشیه قرار می‏گیرد یا با نادیده انگاشتن این مسئله، امور جملگی به ...  بیشتر

2. جبر و اختیار در فرایند عقل‏گرایی اعتدالی حافظ شیرازی

احمد رضا شاهرخی؛ حسن احمدی

دوره 9، شماره 16 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 105-137

چکیده
  یکی از موضوعاتی که همواره ذهن حافظ پژوهان را به خود مشغول کرده است، دیدگاه خواجه در موضوع جبر و اختیار است. جماعت قابل اعتنایی مدعی‏اند که خواجه در اعتقادات بسان قاطبه‏ی اهالی فارس در آن روزگار، و از مذهب جبر پیروی می‏کند. برخی او را اشعری میانه، عده ای او را اختیاراندیش و جماعت کم‏شماری نیز صاحب نگاه امر بین الأمرینی می‏شناسند. ...  بیشتر

3. جایگاه اصل علیت در الهیات اسلامی
دوره 6، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 55-80

چکیده
  عباس ایزدپناه[1] اصغر آقایی[2] این تحقیق  در تلاش است تا با بررسی اجمالی موضوعات مختلف کلامی و فلسفی که با علیت رابطه‏ای مستقیم دارند، دایره بسیار گسترده این بحث را روشن کند  تا در پرتو آن به اهمیت شگرف  بحث علیت برسیم. روشن است که از یک سو میان مسأله علیت با مسائل کلامی‏ مانند اراده الهی، اختیار انسان و اعجاز و از سوی دیگر میان ...  بیشتر