کلیدواژه‌ها = حکمت متعالیه
تعداد مقالات: 4
2. هدف‌داری آفرینش از منظر قرآن کریم و حکمت متعالیه

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 91-120

علیرضا فارسی نژاد