کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
تعداد مقالات: 6
2. مروری انتقادی بر نوع مواجهه علامه طباطبایی در تفسیر با تکیه بر عصمت انبیا

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398

مهدی حسینی شیروانی؛ فرهاد ترابی


3. عقلانیت دینی بر اساس نظریه ادراکات حقیقی و اعتباری علامه طباطبایی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398

محمد مهدی کمالی؛ محمد اسحاق عارفی؛ محمد هادی کمالی


4. مختصات عقلانیت فطری از منظر علامه طباطبایی

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-28

مهدی جلالوند؛ اسحاق طاهری؛ محمد سعیدی مهر


5. نقد مبانی اندیشه‏های وهابیت با تأکید بر دیدگاه‏های علامه طباطبائی در تفسیر المیزان

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-46

کاوس روحی؛ نصرت نیل ساز؛ لیلا مرادی


6. جایگاه عقل در دین شناسی از دیدگاه علامه طباطبایی و ابن ‏تیمیه

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-30

علی اله بداشتی؛ محسن پیرهادی