کلیدواژه‌ها = مرگ
تعداد مقالات: 1
1. تبیین معاد جسمانی بر اساس مبانی هستی شناختی حکمت متعالیه

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-160

محمد نجاتی؛ مصطفی مجد؛ فاروق طولی