کلیدواژه‌ها = ادراک عقلی
تعداد مقالات: 2
1. اعتبارسنجی کارکرد معرفتی عقل با تأکید بر دیدگاه شیخ مفید

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398

اسدالله کردفیروزجائی


2. بررسی تطبیقی دیدگاه ابن ‏سینا و ملاصدرا درباره فرایند ادراک عقلی

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-88

معصومه الوندیان؛ علی اله بداشتی