نویسنده = محمدعلی اکبری
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مفهوم بهشت اولیه از منظر آیت‏الله جوادی آملی و علامه مجلسی

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 235-254

محمدعلی اکبری؛ نفیسه فیاض‏بخش